O repozitoriju

FULIR Data je repozitorij istraživačkih podataka koji okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup izvornim istraživačkim podacima nastalima kao rezultat znanstveno-istraživačkog rada djelatnika Instituta Ruđer Bošković. Autori samostalno pohranjuju skupove podataka s pripadajućom dokumentacijom, a djelatnici Centra za znanstvene informacije IRB-a pružaju podršku kod definiranja metapodatkovnog opisa te pripreme izvornih podataka za objavu. Objavljeni skupovi podataka dobivaju URN:NBN jedinstveni identifikator te ih je na taj način moguće citirati u radu ili prilikom ponovne upotrebe.